pozycjonowanie-semidea

Optymalizacja UX

Czym jest User Experience (UX)?

User Experience (UX) to droga, którą przechodzą użytkownicy podczas korzystania z produktu. Zawiera ona nie tylko bezpośrednie odziaływanie Klienta z produktem, ale także sposób, w jaki wpasowuje się on w ogólny proces realizacji zadania.

Niezależnie od tego, czy różne aspekty oddziaływania znajdują się pod bezpośrednią kontrolą produktu, czy też są jedynie z nim związane, całość doświadczenia jest uważana za część UX z perspektywy użytkownika. Każdy punkt styku klienta z firmą jest uwzględniany w całkowitym User Experience.