strona pasjonatów ziemi siedleckiej

Piękno doliny Liwca – strona internetowa

Strona internetowa stworzona dla pasjonatów zafascynowanych pięknem doliny Liwca

Od 21 października 2021 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wraz ze Stowarzyszeniem – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy RAZEM” z siedzibą w Węgrowie realizuje projekt współpracy pt. „Piękno Doliny Liwca”, który jest współfinansowany ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Celem projektu jest wypromowanie obszaru na terenie dwóch LGD poprzez nagranie filmów profesjonalnych, filmików amatorskich, przeprowadzenie konkursu fotograficznego, wydanie kalendarzy, przeprowadzenie międzynarodowego pleneru malarskiego oraz stworzenie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego do czasu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

W projekcie realizujemy szereg działań promocyjnych, kulturalnych i społecznych, w tym LGD ZS realizowało np. międzynarodowy plener malarski. Podsumowaniem pleneru jest folder, w którym umieszczone są dzieła malarskie wraz z informacją o autorach prac.

Zobacz Stronę Online

Clients:

Lokalna Grupa Działania „Bądźmy RAZEM”

Category:

Strony internetowe

Date:

10.2022